การขอคืนเงิน จะไม่สามารถรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ สามารถรับเป็นเครดิตเพื่อใช้งานในระบบเท่านั้น โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าของเครดิตที่สั่งซื้อ ซึ่งไม่รวมภาษี และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบ โดยมูลค่าเครดิตที่ได้รับจะถูกหักค่าธรรมเนียม (Registry Deletion Fee) เป็นจำนวนเงิน 100 บาท